AUGUST 2020 : Lillesand ungdomsskole

Den nye avdelingen på Lillesand ungdomsskole ferdigstilles og er snart klar til å tas i bruk etter ferien.  Den nye delen består av generelle læringsareal som baser, klasserom og grupperom for ett trinn med 6 paralleller. Utvidelsen består også av en helt ny fløy med spesialutstyrt læringsareal for fag som mat og helse, kunst- og håndverk, naturfag mm.

 

Emneord: utdanning