SEPTEMBER 2020: Lahelle skole byggetrinn 1 og 2

Prosjektet omfatter ombygging av den gamle skolen til boliger, og et nytt boligbygg mot Østerveien. Begge disse sentralt beliggende boligbyggene, er nå ferdigstilt; beboerne har flyttet inn og bare få leiligheter er fortsatt til salgs.

Leilighetene i den gamle skolen, er utformet på en slik måte at de ivaretar bygningens historie, men samtidig fremstår som nye, moderne leiligheter. I begge byggene har leilighetene adgang til privat terrasse/balkong og er orientert  i ulike retninger, med forskjellige utsikts- og lysforhold, noe som gir hver enkelt leilighet sitt særpreg.

Emneord: boliger