SEPTEMBER 2020: Hennig Olsen Is fabrikken

Henning Olsen Is AS oppgraderer stadig produksjonslokalene i Kristiansand for å møte fremtidens krav til kvalitet og fleksibilitet. Nye avdelinger for halvfabrikata, avfallshåndtering og kontorer, ble nylig ferdigstilt.

Emneord: næring